Baggrund/CV

Trailmaking

Cand.psych.aut Sara Holm

Baggrund

Udannelse og erfaring

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2005 og  er autoriseret af  Psykolognævnet i 2007.  Jeg har   været ansat som klinisk psykolog og  neuropsykolog  på flere forskellige hospitaler og genoptræningscentre og er  i  øjeblikket tilknyttet hjerneskaderådgivningen på Hjerneskadecentret BOMI, hvor jeg er ansat tre dage om ugen.


Arbejdsmåde

Hvad enten, der er tale om samtalebehandling, supervision eller undervisning, lægger jeg stor vægt på ærlighed og gensidig respekt. Jeg    er tryg ved at tale om selv de sværeste emner, men prøver gennemgående at holde formen   uhøjtidelig. Jeg arbejder ofte hen mod afdækning af  konkrete handlemuligheder dvs. hvad du  som klient, pårørende eller profesionnel helt konkret kan gøre  for at få det bedre eller håndtere en given situation. Teoretisk er mit afsæt i neuropsykologien og i  kognitiv og dialektisk adfærdterapi.


CV

2005-2008: Hvidovre Hospital, Afsnit for Traumatisk  Hjerneskade

2008-2010: Rigshospitalet, Neurologisk Afdeling

2010-2011: Center for Hjerneskade, København

2011-2014 :Psykiatrisk Center Glostrup, Psykoterapeutisk Enhed

2014-       :     Hjerneskadecentret BOMI, Hjerneskaderådgivningen/VISO-team


   


 

Trailmaking