Undervisning /foredrag

Trailmaking

Cand.psych.aut Sara Holm

Undervisning og foredrag

 

Undervisning og foredrag tilbydes om følgende emner:

 

Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv

Om sammenhængen mellem tænkning, følelser og hjerneprocesser.

I foredraget gives en guided tour i hjernens opbygning og funktion. Undervejs gives patienteksempler, som illustrerer  hjernens forunderlige funktionsmåde, og vi kommer ind på, hvad man praktisk kan gøre for at afhjælpe bl.a. koncentrations- og hukommelsesproblemer.

 

Henvender sig til  alle med interesse for hjernens forunderlige funktionsmåder.

 

Neuropsykologiske forstyrrelser efter hjerneskade eller sygdom i hjernen

Om kognitive, emotionelle og sociale følger af hjerneskade eller sygdom i hjernen.

Indføring i hjernens anatomi og funktion. Systematisk gennemgang af  kognitive forstyrrelser, som hyppigst ses ved sygdom eller skader i hjernen. Desuden gennemgang af hyppigt forekomne emotionelle og personlighedsmæssige forandringer som følge af  hjernepåvirkning.

Henvender sig til   fagpersoner, som arbejder  med neurorehabilitering .

 

Hjernen, følelser og  fornuft

Om følelser og fornuft  i et  neuropsykologisk perspektiv.  Hvordan muliggør hjernen følelser og fornuft, og hvilket samspil er der  mellem de involverede hjerneprocesser? I hvor høj grad  spiller hhv. følelser og fornuft ind på de beslutninger, vi træffer, og hvad dækker begrebet følelsesmæssig intelligens over?

 

Henvender sig til  alle med interesse for hjernen og psyklogi. 

 

Personlighed og personlighedsforstyrrelser

Om den raske og forstyrrede personliged.

Henvender sig til alle med interesse for  emnet.

 

Emotionelt  ustabil personlighedsstruktur/borderline

Om udvikling og behandling af borderline personlighedsforstyrrelse med afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT)

Henvender sig  til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som  i deres arbejde er i kontakt med mennesker med emotionelt ustabil personlighedsstruktur.

 

 

 

 

Undervisning og foredrag kan tilpasses behovet, både  hvad angår  indhold og form.  Jeg underviser  patienter, pårørende og  pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Desuden holder jeg foredrag for  professionelle, som arbejder  med bl.a. film, tv, teater og litteratur, hvor en psykologisk indfaldsvinkel kan være nyttig. Hvis der er tale om et privat seminar, kan jeg bookes i weekender og aftentimer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trailmaking