Trailmaking

Trailmaking

Cand.psych.aut Sara Holm

Trailmaking


Trailmaking  drejer sig om  at finde en farbar vej. Eller om at genfinde vejen, når man midlertidigt  har mistet fodfæste.


De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv at blive slået ud af kurs og at have behov for aktivt og bevidst at orientere sig i livet på ny. Hvis man f.eks. bliver udsat for  en alvorlig ulykke eller rammes af  fysisk eller psykisk sygdom, vil mange opleve behov for professionel hjælp til at forstå og acceptere de  ændrede livsvilkår. Dette gælder både for den ramte  og for nære pårørende.


Som professionel, der arbejder med  mennesker, kan man også  opleve at miste orienteringen, når man f.eks. konfronteres med svære faglige, etiske eller personlige dilemmaer. For at modvirke  dette kan det være en god idé at søge psykologfaglig sparring eller supervision.


Navnet Trailmaking refererer til en hyppigt anvendt neuropsykogisk prøve og markerer derved afsættet for min egen faglige udvikling. Jeg er skolet inden for den klassiske neuropsykologi og arbejder stadig med stort engagement på dette felt.  Jeg har imidlertid gennem en årrække  i stigende grad bevæget  mig i retning af den kliniske psykologi og psykoterapi og har efterhånden opnået en stor bredde i min faglighed.


Det er  en erklæret målsætning for mig at gøre den videnskabeligt funderede psykologi tilgængelig for ikke-fagpersoner. Derfor tilbyder jeg undervisning, foredrag og sparring til mennesker, som er beskæftiget med  bl.a. teater, film og litteratur, hvor en psykologisk indfalsvinkel på forskellig vis kan bidrage. 
Trailmaking