Behandling og rådgivning

Trailmaking

Cand.psych.aut Sara Holm

Psykologbehandling og rådgivning


Jeg tilbyder individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler ved bl.a.


 

  • Tab af funktionsevne efter hjerneskade, hjernerystelse eller sygdom.
  • Eksistentielle problemstillinger  i forbindelse med fysisk eller psykisk sygdom.
  • Krisereaktioner som følge af sygdom, dødsfald eller ulykker.
  • Langvarige eftervirkninger af alvorlige hændelser.
  • Kognitive forstyrrelser som f.eks. svigtende koncentration, hukommelse og overblik.
  • Problemer med håndtering af svære følelser som f.eks. tristhed og angst.
  • Funktionelle og psykosomatiske lidelser.

 

  • Pårørende til mennesker som er ramt at sygdom, hjerneskade, hjernerystelse eller sindslidelse.


Der kan være tale om korte rådgivningsforløb af 1-5 sessioners varighed og om længere behandlingsforløb. I behandlingen trækkes primært på velafprøvede teknikker inden for neuropsykologi, kognitiv og dialektisk adfærdsterapi samt systemisk/narrativ terapi. Der fokuseres ofte på identificering af konkrete handlestrategier, som kan være nyttige i den givne situation.

Trailmaking